گروه استقلال قرارداد استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گروه: استقلال قرارداد استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی بازی تازه «سلطان» علیه کشور عزیزمان ایران

البناء چاپ بیروت نوشت: زمانی که عدم شایستگی مدیر جمهور ترکیه جهت براندازی نظام سوریه جهت آمریکایی ها ثابت شد، با ترکیه و اردوغان بازی کردند و کودتایی را علیه آن

بازی تازه «سلطان» علیه کشور عزیزمان ایران

بازی تازه «سلطان» علیه ایران

عبارات مهم : ایران

البناء چاپ بیروت نوشت: زمانی که عدم شایستگی مدیر جمهور ترکیه جهت براندازی نظام سوریه جهت آمریکایی ها ثابت شد، با ترکیه و اردوغان بازی کردند و کودتایی را علیه آن ترتیب دادند؛ همانطور که با قطر چنین کردند؛ ولی قطر در آغوش روسیه و کشور عزیزمان ایران قرار داده شد و آنها نردبانی جهت پایین آمدن قطر از درخت پرسشها فراهم کردند. اردوغان می داند که حرکات کردها در سوریه نیز سرچشمه آمریکایی دارد و تحت نظارت آنها صورت گرفته هست.

به گزارش گزینش ؛ این روزنامه عرب زبان آورده است: بعد از تصمیم مدیر جمهور آمریکا در مورد قدس، اردوغان احساس کرد وقت بازگشت به صحنه به عنوان بازیگری مهم در منطقه را دارد، بعد سوار بر موج شده است و لایحه دفاع از قدس را صادر کرد، در حالی که همزمان سفارت اسرائیل در آنکارا وجود داشت و روابط ترکیه اسرائیل در اوج خود بود! اردوغان گمان می کرد کسی که روابط متمایزی با اسرائیل دارد، می تواند رهبری مسیر قدس را به دست گرفته و از آن جهت رسیدن به اهداف خود یعنی ضربه زدن به مهمترین دژ حامی مقاومت در سوریه، استفاده کند.

بازی تازه «سلطان» علیه کشور عزیزمان ایران

گزینه تازه ترکیه، پیشنهاد آن به آمریکا، عربستان و اسرائیل، جهت به خدمت گرفتن جایگاهش در رابطه با روسیه و کشور عزیزمان ایران و روابط خاص با جنبش حماس، در جهت جلوگیری از رهبری معرکه قدس، به وسیله کشور عزیزمان ایران هست، از این رو، در صف نخست فریاد علیه انتقال پایتخت به قدس جای گرفت تا راه را بر هر تنشی که آمریکا، عربستان یا اسرائیل را به چالش بکشد، بسته و از جایگاه ترکیه جهت تضعیف محور مقاومت بویژه پرتاب تیرهایی به سمت سوریه، استفاده کند.

سفر اردوغان به سودان و امضای توافق تحویل جزیره سواکن به ترکیه، بعد از روابط نزدیک بین عربستان و سودان و اصلاح روابط آمریکا و سودان از طریق برطرف تحریمهای آمریکایی از این کشور، به این معناست که این گام حساس در موضع گیری ترکیه در دریای سرخ، با رضایت آمریکایی سعودی و تضمین اسرائیلی در مورد اهمیت دریای سرخ در محاسبات آن، انجام شده است است.

البناء چاپ بیروت نوشت: زمانی که عدم شایستگی مدیر جمهور ترکیه جهت براندازی نظام سوریه جهت آمریکایی ها ثابت شد، با ترکیه و اردوغان بازی کردند و کودتایی را علیه آن

بازی تازه ترکیه مبنی بر ایفای نقشی تازه با عنوان تضعیف جبهه مقابله با اسرائیل، بعد از تصمیم آمریکا در مورد قدس، براساس تلاش جهت به دست گرفتن رهبری این جریان مقاومت و با نشانه تخریب و پراکنده کردن قدرت آن استوار بود، به نحوی که به اسرائیل جهت گذشتن از بحران انتفاضه فلسطینی کمک کند.

اردوغان نمی دانست که در شرایطی نیست که امکان ایفای نقشی در معرکه های منطقه را داشته باشد و وارد محور مقاومت شود؛ نمی دانست که ورود به محور مقاومت شروطی دارد که مقدمات آن، قطع رابطه با اسرائیل و عادی سازی رابطه با دولتهای محور مقاومت هست، که دروازه آنها، دمشق می باشد. چه خوب است اگر مصر خطاب به ترکیه از این شروط بگوید تا فضاحت بازی ترکیه که با حمایت زیر میزی و پنهانی آمریکایی سعودی شروع شده است بود، آشکار شود، بازی که معامله جزیره سواکن پرده از آن برداشت و باعث وارد آمدن ضربه ای کاری به آن شد.

واژه های کلیدی: ایران | ترکیه | سوریه | آمریکا | اردوغان | اسرائیل | اسرائیل | آمریکایی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs